Naučni radovi

Pravo na kulturu ili pravo na razvoj kulturnih potreba

Objavljeno u: Zbornik radova Akademije umetnosti, br. 7, str. 32-46, 2019.

Sažetak

U radu se proučava mogućnost ostvarivanja prava na kulturu putem zadovoljavanja potreba u oblasti kulture u okviru institucionalnog sistema u Srbiji.

Nejasno određenje prava na kulturu i podrazumevanje da kulturne potrebe postoje “same po sebi” u okviru javnih praktičnih politika, u praksi dovodi do niza uzročno posledičnih mehanizama i sistema koji rezultiraju opadanjem interesovanja građana za umetnost i kulturu, i konačno neispoljenom i nerazvijenom potrebom u oblasti kulture kod velikog broja građana.

U drugom delu rada izloženi su rezultati empirijskog istraživanja sprovedenog u novosadskim pozorištima i oni ukazuju da pozorište svojim kulturnim delatnostima zadovoljava samo postojeće kulturne potrebe. Takvo uređenje institucionalnog kulturnog sistema implicira na posrednu diskriminaciju ostalog dela stanovništva.

Dušica Dragin
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti Novi Sad
Departman dramskih umetnosti
Katedra za a/v medije

Budite IRP donator

Pratite nas na društvenim mrežama