Varan Balkan – Novi Sad 2023 je trening program u oblasti dokumentarnog filma, tokom kojeg će međunarodno priznati mentori, čuvene internacionalne škole dokumentarnog filma Atelje Varan iz Pariza.