Konkursi

IRP

Poziv

Umetnici, sarađujte sa nama na razvoju publike! Pratite naše pozive za stvaranje novih dramskih tekstova, filmskih i TV scenarija, književnih ili likovnih dela.

IRP

Aktuelni konkursi

Trenutno nema otvorenih konkursa

Budite IRP donator

Pratite nas na društvenim mrežama