Naučni radovi

Uloga dramskog pisca u razvoju pozorišne publike

Objavljeno u: Zbornik radova Akademije umetnosti, br. 8, str. 254-272, 2020.

Sažetak

Svrha ovog rada je da ukaže na inovativan pristup u razvoju mlade pozorišne publike. Polazne osnove rada su nezainteresovanost mladih za kulturnu participaciju i njihovo nezadovoljstvo ponudom kulturnih sadržaja u gradovima u kojima žive, pa je predmet istraživanja definisan kao potraga za teorijom koja će poslužiti kao uporište za pronalaženje odgovarajućeg rešenja (modela) za razvoj mlade pozorišne publike.

U prvom delu rad se bavi publikom, njenim razvojem i značajem tog polja za menadžment u kulturi.

U drugom delu rada analizira se pojam motiva, kao dominantne karakteristike interesovanja, sa fokusom na teoriju funkcionalne autonomije motiva Gordona Olporta (Gordon Allport) i njenu moguću primenu u procesu motivisanja mladih za odlazak u pozorište.

Funkcionalna autonomija smatra zrele motive kao raznolike, samostalne, savremene sisteme koji izrastaju iz prethodnih sistema, ali su funkcionalno nezavisni od njih.

Neke ‘instrumentalne’ aktivnosti, odnosno oblici ponašanja koji su služili za zadovoljenje nekog primarnog motiva, tokom vremena mogu postati cilj i poprimiti motivaciona svojstva.

Polazimo od pretpostavke da je teoretski moguće zainteresovati mlade za pozorište ukoliko bi pozorišne predstave obrađivale njima bliske teme ili probleme. Ovu pretpostavku potvrđuju rezultati istraživanja koji govore u prilog tome da bi veliki procenat novosadskih učenika srednjih škola, koji retko ili nikada ne idu u pozorište, bili motivisani da gledaju takvo ‘instrumentalno pozorište’.

Uočeno je da dramski pisci moraju imati vodeću ulogu u tom procesu. Umesto zaključka izložene su delotvorne preporuke za stvaranje takvih predstava za mlade.

Dušica Dragin
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti
Katedra za a/v medije

Budite IRP donator

Pratite nas na društvenim mrežama